News

Блаженны – Знаменный распев с исоном / The Beatitudes – Znamenny chant with ison

Блаженны – Знаменный распев с исоном / The Beatitudes – Znamenny chant with isonМосковское подворье Валаамского монастыря. Божественная литургия. 22 января 2014. Moscow branch of Valaam monastery. Divine liturgy….

source

Tagged: , , , ,

37 Comments

 1. Zarui Tsamonikian

  Спаси Господи Вас ! ! ! Спаси Бог ! ! ! Божией Благодати и милости Божией Вам ! ! ! всегда слушаю Ваше пение !!!! и мы поем таким распевом !!!! Слава Богу за все ! ! !

 2. Godly Mathew

  Vo tsarstviy Tvoyem pomyani nas, Gospodi,
  yegda priideshi vo tsarstviy Tvoyem.
  Blazheni nishchin dukhom, yako tekh yest' tsarstvo nebesnoye.
  Blazheni plachushchiy, yako tiy uteshatsya.
  Blazheni krotkiy, yako tiy nasledyat zemlyu.
  Blazheni alchushchii i zhazhdushiy pravdy, yako tiy nasytyatsya.
  Blazheni milostiviy, yako tiy pomnlovani budut.
  Blazheni chistiy serdtsem, yako tiy Boga uzryat'.
  Blazheni mirotvortsy, yako tiy Synove Bozhiy narekutsya.
  Blazheni izgnani pravdy radi, yako tekh yest' tsarstvo nebesnoye.
  Blazheni yeste, yegda ponosyat vam i izhdenut,
  i rekut vsyak zol' glagol na vylzhushche Mene radi,
  raduytesya i veselitesya, yako mzda vasha mnoga na nebesekh.
  Slava Ottsu i Synu, i Svyatomu Dukhu,
  i nyne i prisno i vo veki vekov. Amin'.

 3. Christian Bonifacio Tomás Byrom

  Blazheni nishchin dukhom, i͡ako tekh est' t͡sarstvo nebesnoe.
  Blazheni plachushchiĭ, i͡ako tiĭ uteshatsi͡a.
  Blazheni krotkiĭ, i͡ako tiĭ nasledi͡at zemli͡u.
  Blazheni alchushchii i zhazhdushiĭ pravdy, i͡ako tiĭ nasyti͡atsi͡a.
  Blazheni milostiviĭ, i͡ako tiĭ pomnlovani budut.
  Blazheni chistiĭ serdt͡sem, i͡ako tiĭ Boga uzri͡at'.
  Blazheni mirotvort͡sy, i͡ako tiĭ Synove Bozhiĭ narekutsi͡a.
  Blazheni izgnani pravdy radi, i͡ako tekh est' t͡sarstvo nebesnoe.
  Blazheni este, egda ponosi͡at vam i izhdenut,
  i rekut vsi͡ak zol' glagol na vylzhushche Mene radi,
  raduĭtesi͡a i veselitesi͡a, i͡ako mzda vasha mnoga na nebesekh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *